Basen w Słupi pod Kępnem

Kurs nauki pływania dla dzieci

Kryta pływalnia

 - Kurs składa się z 20 zajęć (1 godzina zajęć = 45 min. w wodzie)

 Nieobceność z powodu choroby lub innego ważnego powodu można odrobić po wcześniejszym umówieniu się z prowadzącymi w innym terminie


W przypadku rodzeństwa za każde następne dziecko ulga 20,00 zł. od ogólnej ceny

 

Zapewniamy:

- fachową opiekę instruktorów pływania i ratowników WOPR,
- bezstresową naukę poprzez zabawę,
- możliwość zdobycia dyplomu „Już pływam” i karty pływackiej
- zajęcia kończą się otrzymaniem certyfikatu
 

 

Głównym celem zajęć jest nauka pływania oraz zapewnienie uczestnikom świetnej zabawy, możliwości pokonywania własnych słabości i osiągania wyznaczonych celów, nawiązania znajomości z innymi uczestnikami oraz wyrobienie takich postaw jak pracowitość, sumienność, systematyczność
oraz odpowiedzianość i dbałość o swoje zdrowie.

 

Nasi instruktorzy:


mgr Zofia Michalczyk

mgr Łukasz Gruszka

 

 


PAMIĘTAJ, ŻE WARTO NAUCZYĆ SIĘ PŁYWAĆ !

 


Kurs rozpoczyna się wrzesień - paźrdziernik
(w każdą sobotę)


I   grupa   9.00 - 10.00
II  grupa 10.00 - 11.00
III grupa 11.00 - 12.00
IV grupa 12.00 - 13.00
V  grupa 13.00 - 14.00
VI grupa 14.00 - 15.00
VII grupa 15.00 - 16.00


Szczegółowe informacje:
Sekretariat szkoły:
tel./fax. (0-62) 78-222-87 w godz. 8.00 -15.00;

Instruktorzy nauki pływania:
601-340-061 (Z. Michalczyk);
668-505-166 (Ł. Gruszka);